Saturday, January 28, 2012

7 Sifat orang dlilihat dari cara menggunakan bantal

1. Memeluk bantalMereka yang  suka memeluk bantal biasanya berjiwa seni. Mereka mempunyai penghargaan yang tinggi terhadap lukisan, musik dan sastra. Perasaan mereka halus dan jiwa mereka romantik. Kadangkala ada yang boleh membaca peristiwa yang akan berlaku melalui mimpi. Mereka juga sangat prihatin terhadap kesusilaan.2. Menggunakan banyak bantalMereka biasanya kurang keyakinan. Dalam

No comments:

Post a Comment